Jak se léčím s karcinomem

10.2.2017

Josef, 74 let

Dovolte mi, abych se vám představil. Mé jméno je Josef a je mi 74 let. Jak je již z věku poznat, nepatřím mezi úplné mladíky a věk je na mém zdravotním stavu znát. Před vlastním povídáním o onemocnění prostaty musím poznamenat, že se léčím s vysokým krevním tlakem, jsem po operaci srdce pro ischemickou chorobu srdeční a zároveň trpím silnou cukrovkou. Jak vidíte, není toho zrovna málo. Jo, jak se říká, proti věku není léku. Ale zpět k mé prostatě.

Jsem již asi deset sledován v urologické ambulanci pro potíže s močením. Při mé první návštěvě udělal lékař veškeré testy, včetně vyšetření PSA (prostatický specifický antigen). Tenkrát byla hodnota tohoto nádorového markeru na horní hranici normy. Nic jsem si z toho nedělal a s panem doktorem jsme se dohodli, že budeme v pravidelných intervalech tyto hodnoty kontrolovat. Dohodnuto, provedeno.

Při dalším náběru došlo opět k mírnému zvýšení hodnoty PSA a taktéž byl diagnostikován špatný poměr mezi dvěma formami PSA (volné a celkové). Při třetím kontrolním náběru došlo k dalšímu nárůstu PSA. Lékař provedl vyšetření konečníkem, tzv. vyšetření per rectum, a přestože prostata nejevila známky nádorového bujení, doporučil provedení transrektální sonografie s odběrem vzorků – biopsie prostaty. Neříkám, že se jednalo o příjemné vyšetření, ale bez potíží se to dalo přestát.

Za pět dnů byl výsledek histologického vyšetření celkem osmi vzorků tkáně prostaty. Bohužel či bohudík pro mě se jednalo o karcinom prostaty. Nádorem byl postižen jeden, a sice pravý lalok prostaty. Urolog mě seznámil s možnostmi léčby. Vzhledem k tomu, že byl nádor zachycen zavčas, připadala v mém případě teoreticky v úvahu radikální operace či léčba s následným ozářením prostaty. S ohledem na můj věk a přidružená onemocnění mi lékař doporučil druhý způsob, tj. léčbu s následným ozářením prostaty. Nejprve jsem užíval 14 dnů léky, které připravily můj organismus na podání speciální injekce s tříměsíčním účinkem. Principem je snížení produkce testosteronu, mužského pohlavního hormonu, který je živnou půdou a potravou pro buňky karcinomu prostaty. Ke konci tohoto tříměsíčního období bylo provedeno vyšetření počítačovou tomografií (tzv. tunel) a lékaři nakreslili na moji kůži body pro zaměření radioaktivního záření směrem k prostatě a nádoru. Zhruba po 2,5 měsících došlo díky léčbě ke zmenšení velikosti prostaty a tím pádem mohlo ozařování začít. Vyjma drobných potíží, jako byl průjem a pocity pálení kůže v místě vstupu záření, jsem radioterapii přestál dobře. V aplikacích injekcí v tříměsíčních intervalech jsem pokračoval ještě necelé dva roky po ukončení ozařování. Ihned po ukončení ozařování klesly hodnoty PSA na třetinu normální hodnoty a dnes, kdy jsem již vynechal i injekce, se hodnoty pohybují blízko nule.

Z člověka s onemocněním nádorem prostaty se stal člověk „zdravý“. Vím, že cukrovku tímto způsobem vyléčit nelze a srdíčko také lepší nebude. Co jsem se však naučil, je to, že prevencí a včasnou diagnostikou je možné zhoubné onemocnění objevit a efektivně léčit a vyléčit. Nezapomínejte ani vy chodit pravidelně na kontroly k urologovi a alespoň jedenkrát ročně se nechat preventivně vyšetřit, i když nemáte potíže. Karcinom prostaty může být stejný jako třeba cukrovka. Ze začátku nebolí, a když začne bolet, bývá už většinou pozdě.


Vyhledat lékaře

Vyberte kraj