Porucha prostaty a měchýře

Co je LUTS

Zkratka LUTS pochází z anglického překladu výrazu pro soubor příznaků dolních cest močových (Low Urinary Tract Symptoms).

Jedná se o soubor příznaků spojených s prostatou, většinou jejího nezhoubného zvětšení (benigní hyperplazií prostaty – BPH) a problémy s funkcí močového měchýře, které mohou, ale nemusí mít spojitost s nezhoubným zvětšením prostaty.

 

 

Dle statistik 67 % mužů starších 40 let mívá jak jímací, tak i mikční/postmikční obtíže.

 

Projevy

Problémy s močením (mikcí) lze rozdělit do 3 skupin.

Zvětšená prostata, která nárůstem objemu postupně utlačuje močové cesty a brání průtoku moči, obvykle stojí za tzv. mikčními příznaky.

 • Zadržené a přerušované močení
 • Slabý či rozstřikovaný proud moči
 • Nutnost tlačit při mikci přes břišní lis

Druhou skupinou jsou tzv. postmikční příznaky

 • Nevelký únik moči bezprostředně po vymočení
 • Pocit neúplného vyprázdnění.

Třetí, převažující (75 %) skupinou jsou tzv. jímací příznaky, které jsou spojené se zvýšenou citlivostí močového měchýře.

 • Náhlá, nutkavá potřeba (urgence) močit, kterou nelze vůlí ovládnout.

Pokud nemocný nestačí vyhledat toaletu a dojde k úniku moči, pak se jedná o

 • Urgentní inkontinenci
 • Přílišná četnost (frekvence)
 • Časté noční močení (nykturie)

Tyto symptomy dohromady indikují onemocnění OAB (hyperaktivní měchýř; Overactive Bladder).

Léčba

Muži s LUTS jsou dnes mnohem častěji léčeni cílenou terapií zaměřenou na problémy s prostatou, než na močový měchýř.

 • Nemocní s lehkými symptomy by se měli řídit především radami zaměřenými na úpravy životního stylu (dietní omezení, nácvik změn chování) (viz režimová opatření)
 • Muži se středně významnými a již středně obtěžujícími příznaky LUTS budu mít prospěch z nasazení cílené medikamentózní, nejlépe kombinované léčby, zaměřené souběžně jak na prostatu, tak na močový měchýř.

Farmakologická léčba

Jednotlivé léky se mezi sebou značně liší, co se týče účinnosti na příznaky hyperaktivního měchýře a hlavně také co se týče nežádoucích účinků. Modernější preparáty mají sice též nežádoucí účinky, ty se však vyskytují méně často anebo jsou mírnější povahy, což umožňuje pacientům tyto léky na symptomy hyperaktivního močového měchýře trvale a dlouhodobě podávat.

Z nežádoucích účinků se při léčbě může objevit nejčastěji pocit suchosti v ústech, může dojít k výskytu zácpy (línější je při terapii nejenom měchýř, ale i střevo). I když je vedlejších účinků v příbalové informaci vyjmenován dlouhý seznam, není třeba se jich děsit. Drtivá většina pacientů léky snáší dobře, bez vedlejších příznaků, případně jsou vedlejší účinky jen mírné nebo dočasné.

Co z uvedeného vyplývá? LUTS zásadně ovlivňuje každodenní život nemocného. Při obtížích s močením neváhejte a nechte se vyšetřit urologem, který bezpečně rozpozná, co je přesnou příčinou vašich obtíží!