Nezhoubné zvětšení prostaty

Diagnóza BHP

Příčiny vzniku benigní hyperplazie prostaty

Příčina vzniku není zcela známa, připisuje se změnám hormonálních hladin (především mužských pohlavních hormonů androgenů) u mužů nad 50 let. Testosteron, resp. dihydrotestosteron (DHT), ovlivňuje fyziologický vývoj i pozdní změny prostaty. Prostata se pod vlivem androgenů zvětšuje. Jedná se o jediný orgán v lidském těle, který s postupujícím věkem „nezakrňuje“, nýbrž roste. Prevence růstu prostaty prakticky neexistuje.

Kdo trpí BHP?

Nezhoubné zvětšení prostaty se vyskytuje od 40 let věku, většinou i dříve. Od 50 let je velmi časté. U mužů po 70. roce života jsou změny ve tkáni prostaty (ve smyslu BHP) prokazatelné prakticky u 100 % pacientů.

Polovina mužů nad 60 let má obtíže s močením, ale pouze čtvrtina z nich přichází k lékaři. Výskyt BHP je závislý i rasově. Nejvíce trpí projevy BHP černá rasa, nejméně Asiati.

Mechanismus působení BHP

Postupný nárůst žlázek v okolí močové trubice, procházející prostatou, stlačuje ostatní prostatické laloky a vytváří tlak na prostatickou močovou trubici uvnitř pouzdra. Výsledkem je překážka v průtoku moči a  poruchy močení. Svalovina močového měchýře musí vyvíjet větší sílu k překonání překážky odtoku moči a zbytňuje. Později dochází k vazivové přeměně svaloviny měchýře a vzniká tzv. chronické močové reziduum (zbytková moč v močovém měchýři), které je živnou půdou pro bakterie a příznivým prostředím pro vznik kamenů v močovém měchýři. Může dojít i k tomu, že nemocný musí močit ve velmi krátkých intervalech, resp. moč z přeplněného měchýře trvale odkapává.

Projevy

Nezhoubné zvětšení prostaty

Většina pacientů se obrací na lékaře s obtížemi při vyprazdňování moči. Příznaky se dělí na obstrukční (mechanické) a iritační (dynamické).

Příznaky obstrukční:

 • Oslabení proudu moči až močení po kapkách.
 • Opožděný začátek močení, kdy močení na volní pokyn začíná se značným zpožděním.
 • Pozvolné domočování až dokapávání, které způsobuje hygienické problémy.
 • Přerušované močení, jako náhlá zástava močení a opětné rozmočení.
 • Opakované močení, potřeba jít se po krátké době opět vyprázdnit.

Příznaky iritační:

 • Urgentní močení. Mezi první signálem pocitu naplněného měchýře a neodkladnou nutností močit je minimální časová prodleva.
 • Noční močení (nykturie). Často bývá (při frekvenci 1–2krát za noc) vnímáno jako normální. Může ale být mnohem častější, pak vede k únavě pacienta se všemi zdravotními i psychickými dopady.
 • Časté močení (polakizurie), hlavně přes den.

Další projevy BHP:

 • Bolestivé močení. Od ostré pálivé bolesti jen při močení až po pánevní bolest.
 • Přítomnost krve v moči. Při velkém krvácení může dojít k vyplnění močového měchýře krevními sraženinami.
 • Přetékání (paradoxní ischurie). Pozdní příznak, močení ve velmi krátkých intervalech až trvalé nekontrolovatelné odkapávání moči z přeplněného měchýře.
 • Zástava močení (akutní retence moči).

IPSS - International Prostate Symptoms Score

Mezinárodně používaná stupnice vyjádření prostatických obtíží s bodovým ohodnocením odpovědí v rozmezí 0–5 bodů, celkem sedm otázek. Je doporučena Světovou zdravotnickou organizací a hojně se používá. Součet bodů 8–19 vyjadřuje střední stupeň obtíží, pod 8 je stupeň mírný, nad 19 těžký. Pokud máte jakékoli prostatické obtíže, vyplňte si test v klidu doma a podle výsledku ihned zjistíte, jak dalece jsou obtíže závažné.

Vyhledat lékaře

Vyberte kraj

Zvětšená prostata

Zvětšená prostata – zvětšená prostata zužuje močovou trubici, která prostatou prochází, a způsobuje močové obtíže.

Zvětšená prostata (na řezu)

Zvětšená prostata (na řezu) – zvětšená prostata zužuje močovou trubici, která prostatou prochází, a způsobuje močové obtíže.

Způsoby vyšetření

Jaká vyšetření vás čekají, máte-li podezření na BHP:

 • Anamnéza, tj. cílený pohovor s nemocným, dotazy na výše uvedené projevy, naznačí diagnózu BHP.
 • Vyšetření břicha, pohlavních orgánů a konečníkem (per rectum) mohou odhalit příčiny obtíží, např. těsnou fimózu (zúžení předkožky) či zvětšenou prostatu. Vyšetření per rectum vyžaduje zkušenost lékaře k posouzení event. přítomnosti karcinomu prostaty.
 • Ultrazvuk (ultrasonografie) močových cest, kdy jsou vyšetřeny ledviny, močový měchýř, prostata, případně varlata.
 • Transrektální sonografie (TRUS-P), speciální ultrazvukové vyšetření, kdy je do konečníku zavedena sonda, která je v kontaktu s prostatou. TRUS-P se používá i při biopsii prostaty.
 • Odběr krve na biochemické vyšetření a stanovení PSA prostatického specifického antigenu). Normální hladina PSA je cca 3,5 ng/ml, ale může se lišit v závislosti na věku a velikosti prostaty. Vyšší hladiny PSA jsou vždy podezřelé z přítomnosti nádoru prostaty a pacient musí být důsledně dovyšetřen.

Další vyšetření:

 • Vyšetření moči – biochemické a kultivace: na přítomnost bakterií či bílkoviny a krve v moči.
 • Uroflowmetrie (UFM) – měření průtoku moči jako orientační posouzení močení.
 • Plnicí cystometrie, profilometrie nebo komplexní průtoko-manometrické studie – měření rychlosti a dynamiky plnění a vyprazdňování močového měchýře.
 • Rentgenová vyšetření (nefrogram, vylučovací urografie, cystografie).

Léčba

Chirurgická léčba BHP

 • Transuretrální resekce (TURP)

  Celosvětově je stále i přes miniinvazivní metodiky léčby BHP   nejčastější operační metodou. Provádí se již 90 let. Tkáň je  odstraněna elektrickou kličkou. Pro TURP jsou vhodné žlázy do  hmotnosti 60–80 g.
 • Laserové prostatektomieV současné době se používají dva druhy laserů. Jejich výhodou je  dobrá schopnost stavět krvácení.

  • Holmiový laser (HoLEP – holmiová enukleace prostaty).
  • Greenlight (PVP – fotoselektivní vaporizace prostaty).

  Podrobnější informace najdete na www.operaceprostaty.cz.

 • Otevřená prostatektomie

  Celosvětově představuje méně než 10 % operací prostaty. Provádí se převážně u velkých prostat. Hyperplastická složka prostaty je  prakticky vyjmuta celá. Nejčastější přístup je transvezikální.
 • Prostatektomie transvezikální

  Výkon je veden řezem nad sponou stydkou. Jedná se o léčbu u  velkých prostat s dobrým a trvalým efektem. Nevýhodou je riziko krvácení, dlouhá doba hospitalizace a rekonvalescence a riziko poruch hojení ran.

Léčba pomocí léků - farmakoterapie

 • Léky působící na hladkou svalovinu – alfa-blokátory (sympatolytika)

  Poruchy močení jsou z velké části podmíněny chorobnými změnami stažlivosti hladké svaloviny prostaty, prostatické močové trubice a hrdla močového měchýře. Změna stažlivosti hladké svaloviny je ovlivněna pomocí alfa 1-receptorů. Blokace těchto receptorů vede k povolení napětí hladké svaloviny a  zlepšení proudu moči. Nejznámější alfa-sympatolytika jsou tamsulosin, alfuzosin, dále doxazosin, terazosin aj. Velkou výhodou je rychlý nástup účinků. Za nejčastější vedlejší negativní účinek lze považovat snížení krevního tlaku, především při změně polohy.
 • Léky ovlivňující činnost pohlavních hormonů – blokátory 5-alfa reduktázy

  Jejich účinek vzniká blokádou enzymu 5-alfa reduktázy, přeměňující testosteron na dihydrotestosteron. Tím je blokován složitý řetěz dějů vedoucí k dělení prostatické buňky. Výsledkem je pomalé zmenšování objemu žlázy až o 20–30 %. Zástupcem je  finasterid.
 • Rostlinná léčiva – fytofarmaka

  Jde o skupinu léků-extraktů z rostlin nebo stromů. Postoj odborníků k používání fytofarmak je různý, v některých zemích Evropy (Německo, Francie, Itálie) jsou používána velice často. Většina těchto přípravků je plně hrazena pacientem. Fytofarmaka nejsou v léčbě BHP pro nedostatek důkazů o jejich účinnosti doporučena. Nutno ale uvést, že jsou dobře snášena a mají minimální vedlejší účinky. Na našem trhu jsou hojně nabízeny extrakty trpasličí palmy (Serrenoa repens), palmičky (Saw Palmetto), černého topolu (Populus nigra), kopřivy (Urtica), dýňová semínka a další.

Udělejte si test a zjistěte, jak jste na tom.

Otestovat se

Může vám pomoct

Pití zeleného čaje jako prevence problémů s prostatou

Zelený čaj je jedním z nejoblíbenějších nápojů na světě, nejen pro svou chuť, ale zejména díky pozitivnímu vlivu na zdraví. A pomoci dokáže také při léčbě zdravotních problémů. V tomto článku se dozvíte více o spojení zeleného čaje a jeho vlivu na prostatu.

Zobrazit celý článek
Mužská inkontinence aneb únik moči netrápí jen ženy

Inkontinence netrápí jen ženy, ale i muže. Jde nejen o zdravotní a hygienický problém, ale inkontinence výrazně ovlivňuje zejména společenský život. V posledních letech se s inkontinencí muži setkávají stále častěji a příčin je hned několik.

Zobrazit celý článek
Vliv konzumace alkoholu na zánět prostaty

Zánět prostaty, neboli prostatitida, patří mezi nejčastější onemocnění, se kterým se urologové ve své praxi setkávají. Příčiny vzniku jsou různé a svou roli může hrát i konzumace alkoholu.

Zobrazit celý článek
Movember - knírem za prevenci rakoviny prostaty

Movember, událost, kterou vítá mnoho mužů. O co jde? Cílem je zvýšit povědomí o důležitosti péče o mužské zdraví, zejména prevenci rakoviny prostaty a varlat. Více informací naleznete v článku.

Zobrazit celý článek