Radikální prostatektomie

Jedná se o zákrok, jehož cílem je odstranění celé prostaty (včetně jejího pouzdra a semenných váčků) s úplným vyjmutím nádoru bez významných pooperačních komplikací a při zachování všech funkcí. V jakém případě lékaři přistupují k tomuto druhu operativního řešení a jaká jsou rizika? To vše se dozvíte v tomto článku.

Kdy je vhodná radikální prostatektomie?

Radikální prostatektomie může být vhodnou metodou řešení v případě, že se karcinom nerozšířil mimo prostatu do okolních orgánů.  Právě z toho důvodu mnoho lékařů přistupuje k tomuto druhu operace, aby zabránili šíření rakovinných buněk a vzniku metastáz. Bylo prokázáno, že radikální prostatektomie prodlužuje u pacientů s lokalizovaným karcinomem prostaty přežití.

V některých případech se ovšem tento zákrok nedoporučuje, vše závisí na zdravotním stavu pacienta. V některých případech mohou být rizika tohoto zákroku větší, a to zejména v případech, kdy pacient snáší špatně anestezii a má chatrné zdraví, nebo je obecně ve stavu, pro který není takto invazivní zákrok doporučován. Také jsou případy, kdy ložisko karcinomu roste velmi pomalu, nebo se rakovina již rozšířila mimo prostatu, v takových případech bývá radikální prostatektomie už zbytečným zákrokem.

Jak je již zmíněno v úvodu, v některých případech mohou lékaři během operace odstranit také semenné váčky, aby měli jistotu, že došlo ke kompletnímu odstranění všech rakovinných buněk.

Průběh operace

Pro radikální prostatektomii mohou lékaři zvolit několik různých postupů. Vše se odvíjí od zdravotního stavu pacienta a dalších možných rizik. Operace se provádí v celkové anestezii a doba rekonvalescence závisí na vybraném postupu operace.

Klasický postup (retropubicky)

Lékaři při operaci přistupují k řezu v podbřišku ke stydké kosti. Poté dochází k odstranění prostaty a  také semenných váčků. Takto vedený zákrok je velmi invazivní a následně vyžaduje dlouhou dobu léčení. Vyskytovat se mohou také doprovodné jevy, jako jsou problémy s erekcí, inkontinence, aj.

Laparoskopická radikální prostatektomie

Laparoskopická radikální prostatektomie je moderní operační metoda, která byla do běžné klinické praxe uvedena francouzskými autory koncem 90. let minulého století. Nejedná se o tak invazivní zákrok ve smyslu pozdějších následků a dlouhé doby rekonvalescence. Výrazně se snižuje riziko vnitřních poranění střev či močového měchýře a také dochází k menšímu krvácení během operace. Zároveň se tím pro lékaře zmenšuje možný manévrovací prostor, proto tato metoda není vhodná ve všech případech.

Robotická radikální prostatektomie

Kromě zlepšování postupů dochází v medicíně také k pokroku v oblasti technologií. Proto je dnes možné narazit na metodu radikální prostatektomie, která je na bázi laparoskopie, ovšem prováděna roboticky. Lékaři využívají 3D brýle a projekci. S tímto postupem se pojí velká spousta výhod, nejen z pohledu doby rekonvalescence, ale také dochází ke zmírnění zdravotních komplikací po operaci. Nejedná se o příliš rozšířenou metodu, ne všechny nemocnice mají možnost takové technologie využívat.

Ve všech těchto případech vždy záleží na konkrétní diagnóze, zdravotním stavu pacienta, kontraindikacích  a dalších faktorech.

 

 

Zdroje:

www.healthline.com

http://urol.fnplzen.cz

https://zdravi.euro.cz