Slovník pojmů

A

Anamnéza

anamnéza osobní soubor údajů o prodělaných nemocech pacienta, o subjektivních potížích a sociálních a ekologických podmínkách nemocného. Anamnéza rodinná je soubor údajů o prodělaných nemocech rodičů a sourozenců, o subjektivních potížích a sociálních a ekologických podmínkách sledovaných osob.

Androgeny

mužské pohlavní hormony.

B

Benigní

nezhoubné.

Benigní hyperplazie prostaty (BPH, BHP)

nezhoubné zvětšení prostaty.

Biopsie

odebrání části vzorku živého lidského orgánu či tkáně pro účely mikroskopického (histologického) vyšetření.

Brachyterapie

ozařování rakovinné tkáně z blízka.

C

Cystografie

rentgenové kontrastní vyšetření močového měchýře.

Cystoskopie

vyšetření močového měchýře pomocí optiky.

D

Diagnóza

stanovení nemoci – soubor závěrů lékařského vyšetření.

Digitální rektální vyšetření (DRE)

jedno z vyšetření prostaty.

Dihydrotestosteron (DHT)

aktivní metabolit mužského pohlavního hormonu testosteronu.

E

Ejakulát

semeno, sperma.

Endokrinolog

lékař-specialista vyšetřující funkce žláz s vnitřní sekrecí.

Endoskopie

vyšetřovací metoda tělních dutin a dutých orgánů.

Epicystostomie

odtok moči zajištěný tenkou cévkou přes břišní stěnu nad močovým měchýřem.

F

Fimóza

zúžení předkožky.

Fytofarmaka

výtažky z bylin a stromů.

I

Inkontinence

neschopnost udržet moč nebo stolici.

IPSS (International Prostate Symptom Score)

mezinárodní skórovací systém příznaků onemocnění prostaty – vyplněním dotazníku zhodnotí lékař zdravotní stav pacienta s ohledem na onemocnění prostaty.

Iritační příznaky

častější močení ve dne a zejména v noci, urgentnost nucení k močení, urgentní inkontinence (pomočování).

J

Jímací příznaky

vznikají drážděním močového měchýře zvětšenou prostatou (časté nucení na močení, močení v noci, močení v krátkém intervalu, přerušované močení, slabý proud, nechtěný únik moči).

K

Karcinom

zhoubné, rakovinné bujení.

L

Laparoskopie

optická vyšetřovací metoda dutiny břišní a jejích orgánů.

Lymfadenektomie

odstranění mízních pánevních uzlin.

M

Metastáza

nádorové ložisko. Nádorové buňky se oddělují od svého mateřského ložiska a na jiném místě organismu vytvářejí druhotné nádorové ložisko (dceřiné ložisko, metastázu).

Mikce

močení.

Močové symptomy

veškeré příznaky (jímací, vyprazdňovaní, iritační, obstrukční).

Myoadenomatózní hyperplazie prostaty

zvětšení prostaty.

N

Nefrogram

rentgenový snímek ledviny.

Nykturie

časté močení v noci.

O

Obstrukční příznaky

obtížné močení s opožděným začátkem, slabý proud moči, odkapávání moči po vymočení, pocit neúplně vyprázdněného měchýře, neschopnost vymočit se.

Orchiektomie

oboustranné odstranění varlete s nadvarletem prováděné jako součást hormonální léčby zhoubného nádoru prostaty.

P

Paradoxní ischurie

únik moči po kapkách při přeplněném měchýři.

Per rectum

vyšetření přes konečník.

Plnicí cystometrie

měření tlaku v močovém měchýři v závislosti na jeho náplni, urodynamická metoda.

Polakizurie

časté močení ve dne.

Profilometrie

metoda měření tlakového profilu v průběhu uretry, součást urodynamiky.

Prostata (předstojná žláza)

orgán, který je uložen pod močovým měchýřem a kterým prochází močová trubice. Funkcí prostaty je tvorba tekutiny, která je nedílnou součástí ejakulátu.

Prostatektomie

chirurgické odstranění prostaty.

PSA (prostatický specifický antigen)

enzym produkovaný normálními i rakovinovými buňkami prostaty.

Punkční epicystostomie

zavedení cévky do močového měchýře přes stěnu podbřišku.

R

RAPE

radikální prostatektomie. Jeden ze způsobů léčby lokalizovaného karcinomu prostaty.

S

Scintigrafie

radioizotopové vyšetření, při němž se hodnotí rozložení podaného radioizotopu ve vyšetřovaném orgánu.

Screening

vyšetřování.

Sonografie (ultrazvuk)

vyšetření pomocí akustického vlnění, kterým je možné zobrazit vnitřní orgány.

T

Testosteron

mužský pohlavní hormon. Ovlivňuje tvorbu mužských pohlavních buněk (spermií) a vývoj sekundárních pohlavních znaků.

Transrektální sonografie

ultrazvukové vyšetření přes konečník.

Transuretrální resekce (TURP)

chirurgické odstranění prostaty přes močovou trubici.

U

Ultrasonografie (USG)

vyšetření ultrazvukem.

Ultrazvuk (sonografie)

vyšetření pomocí akustického vlnění, pomocí kterého je možné zobrazit vnitřní orgány.

Urgentní močení

samovolný únik moči.

Uroflowmetrie

měření průtoku moči.

V

Venerolog

lékař-specialista zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením pohlavních chorob včetně jejich evidence a kontroly.

Vyprazdňovací příznaky

vznikají utlačením močové trubice zvětšenou prostatou (obtížné zahájení močení, slabý proud při močení, bolest při močení, zbytková moč v močovém měchýři) – krátce po vymočení se opět ozve potřeba jít močit znovu, popř. i zástava močení a odkapávání moče z přeplněného měchýře po kapkách.