Vliv testosteronu na prostatu

Že se problémy s prostatou netýkají jen starších mužů je fakt, který byl do nedávné doby hodně opomíjen. V posledních letech se množí výsledky výzkumů, které ukazují, jaké faktory mají na prostatu a její zdraví vliv u mužů v každém věku. Nejedná se pouze o zdravý životní styl, či genetickou výbavu, ale také o mužský pohlavní hormon testosteron a změny, které jsou spojené s jeho hladinou výskytu v mužském těle.

Co je testosteron a jaká je jeho funkce?

Testosteron patří do skupiny androgenů, které tvoří mužské pohlavní hormony a právě testosteron je jejich hlavním zástupcem. Jeho produkci z 90% zajišťují varlata a dále nadledviny. Hladina této skupiny hormonů v krvi začíná u mužů prudce stoupat v období puberty, což ovlivňuje formování mužského těla, dospívání pohlavních orgánů a nárůst libida, tedy sexuálního chtíče. Tato hladina mužského pohlavního hormonu je dostatečná do věku 30 – 40 let a poté začíná pozvolna klesat. A právě tehdy se u mužů začínají objevovat různé problémy.

Prostata a testosteron

Prostata je mužská pohlavní žláza, její funkce je silně provázána také na testosteron. Pomocí enzymů jej přeměňuje na tzv. DHT (dihydrotestosteron), který je jako silný hormon mnohonásobně účinnější, než klasický testosteron. Právě porucha funkce prostaty při produkování těchto výše zmíněných enzymů může mít silný vliv na pokles hladiny testosteronu v krvi a tím zapříčinění níže popsaných potíží. Dojít k tomu může například po překročení určité hranice množství toxinů nahromaděných v prostatě, která funguje jako jakýsi filtr zamezující toxinům vnik do ejakulátu.

Co způsobuje pokles hladiny testosteronu v krvi?

Průběh hormonálních změn je u každého muže individuální záležitostí a je ovlivněn mnoha faktory, mezi které patří například zdravotní stav muže, to jakou má genetickou výbavu či nemoci, které v průběhu života prodělal. O všechny tyto faktory se medicínská věda intenzivně zajímá a snaží se je identifikovat a přijít na to, jak poklesu testosteronu zabránit a tím snížit výskyt následujících potíží:

  • Přibývání na váze a obezita,
  • Pokles sexuální touhy,
  • Depresivní pocity, nervozita a náladovost,
  • Erektivní dysfunkce.

Mohou se vyskytovat také další potíže a ve velkém procentu případů se všechny navzájem kombinují.

Snižování hladiny testosteronu v krvi se nevyhne žádný muž, vše je spolu ovšem provázáno a tak i testosteron souvisí s problémy s prostatou a další. Není dobré podceňovat žádné příznaky, které se v této souvislosti mohou vyskytovat, zároveň není na místě stanovování vlastních diagnóz, vždy je nejlepší vyhledat lékaře a odbornou konzultaci.

Zdroje:

http://www.uroklinikum.cz/

http://www.energiezivota.com/

http://www.lekari-online.cz/